OM OSS

 

 

Vårt mål är att Du som kund alltid ska känna dig trygg med oss som leverantör och de resultat vi presterar. Vi ställer stora krav på våra leverantörer, underentreprenörer och inte minst på oss själva.Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda i alla lägen. Detta ställer krav på kvaliteten genom hela arbetsprocessen. Våra arbetsledare håller kontakt med kunden inför, under och efter byggprocessen och ser till att arbeten utförs efter kundens önskemål. En nära kontakt med kunden gör också att beslutsvägarna blir korta vilket är en fördel.

Vårt mål är att Du som kund alltid ska känna dig trygg med oss som leverantör och de resultat vi presterar. Vi ställer stora krav på våra leverantörer, underentreprenörer och inte minst på oss själva.Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda i alla lägen. Detta ställer krav på kvaliteten genom hela arbetsprocessen. Våra arbetsledare håller kontakt med kunden inför, under och efter byggprocessen och ser till att arbeten utförs efter kundens önskemål. En nära kontakt med kunden gör också att beslutsvägarna blir korta vilket är en fördel.

Vårt mål är att Du som kund alltid ska känna dig trygg med oss som leverantör och de resultat vi presterar. Vi ställer stora krav på våra leverantörer, underentreprenörer och inte minst på oss själva.RIV OCH BYGGSTOCKHOLM är ett företag som jobbar med rivning, sanering, håltagning och fastighetsservice. Företaget startades 2010 och idag har vi vuxit till en personalstyrka på personer. Tillsammans har vi många års erfarenhet av branschen. Den gedigna kunskap vi samlat på oss garanterar hög kvalité på vårt arbete och vår service.

 

Det sägs att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk, därför värdesätter vi duktiga medarbetare och vår filosofi är att egen personal höjer kvaliteten. arbetar endast med egen anställd arbetskraft som är utbildad efter våra önskemål och krav. Vår personalstyrka består av en kompetent mix av personer med bred blandning av olika bakgrunder, erfarenheter och utbildning. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalité på våra tjänster.

 

Under våra uppdrag använder vi oss av rekommenderade maskiner, utrustning, skydd och tillvägagångssätt. Vi arbetar med miljön i fokus och har höga krav på att miljöfarliga material hanteras på rätt sätt. För att våra kunder ska känna sig trygga i att anlita oss, inte bara innan och under arbetet utan även efteråt, lämnar vi alltid utförliga garantier på våra utförda arbeten.